Experiment. It is Actually the Wife.

By | April 20, 2017

#eksperyment w zasadzie na żonie – ma stwierdzonego na pierwszym badaniu USG mięśniaka macicy 4cm. W sumie po 10h biorezonansu poszła na wizytę i ma już 3,2 cm. Programy aka killing z dużą dawką harmonicznych, Fibromatosis aggressive KHZ po 2 godziny w 5 sesjach. Tydzień między badaniami. Przy eksperymentowaniu z programem Chakra chain bez 11 harmonicznej i agresywnym prądem po około 15 zaczęła wychodzić wysypka (odczyn czerwone krosty, swedzące, takie jak mojej córce po leczeniu programami na Lyme z BIO i PROV) . Wygląda na borrelię afzelii, możliwe, że ukrywa się również gdzieś na tych częstotliwościach również. Obecnie zdałem sobie również sprawę, że herpes progenitalis może tego mięśniaka wywoływać, może tam sobie siedzi ukryty w komórkach nowotworowych (w końcu tam ma bezpieczne schronienie, bo nie ma tam tlenu), leci z jednego generatora agresywny Fibromatosis Aggressive KHZ z 11th na drugim Herpes Progenitalis KHZ z 11th.
Także zobaczymy, jestem dobrej myśli.

#Experiment. It’s actually the wife – she has found the first ultrasound a myoma 4 CM. Total of 10 h biorezonansu went for a visit and is 3,2 inches. Programs aka killing with a large dose of harmonics, Fibromatosis Minesweeper Khz After 2 HOURS IN 5 sessions. Week between research. Experimenting with the programme chakra chain without 11 harmonic and aggressive flow after about 15 started reaction rash (Red, swedzące, such as my daughter after treatment programs at Lyme with bio and prov). Looks like borrelię afzelii, perhaps also hiding somewhere on these frequencies, too. Currently – but that herpes progenitalis may cause muscle, it can sit there hidden in cancer cells (finally got there safe shelter, because there is no oxygen), going from one generator aggressive fibromatosis minesweeper Khz 11th On the second herpes progenitalis Khz to 11th.
See, I am also hopeful.

Source: https://www.facebook.com/groups/248594865516333/permalink/422195214822963/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *